Recent Articles

השתלמויות והעשרה במקצועות השימור, 2017-תשע”ז

המרכז הבינלאומי לשימור מציג מערך תוכניות להכשרה והעשרה במקצועות השימור. התוכניות מיועדות עבור אנשי מקצוע המעוניינים בהעשרה במקצועות השימור וסטודנטים המעוניינים בהתנסויות מעשיות. התוכניות מקנות ידע מקצועי ומיומנויות יישומיות כגון: הכנת […]

Read Article →

מי אנחנו? המרכז הבינלאומי לשימור ע”ש העיר רומא הוא מרכז הכשרה למקצועות השימור בישראל הפועל מטעם רשות העתיקות. במרכז מתארחים אנשי מקצוע, חוקרים וסטודנטים מישראל והעולם העוסקים בפרקטיקת השימור,  וכן […]

Read Article →