Recent Articles

מי אנחנו? המרכז הבינלאומי לשימור ע”ש העיר רומא הוא מרכז הכשרה למקצועות השימור בישראל הפועל מטעם רשות העתיקות. במרכז מתארחים אנשי מקצוע, חוקרים וסטודנטים מישראל והעולם העוסקים בפרקטיקת השימור,  וכן […]

Read Article →