השתלמויות והעשרה במקצועות השימור 2017-תשע”ז

מערך התוכניות בהכשרה והעשרה במקצועות השימור מיועדות עבור אנשי מקצוע וסטודנטים המעוניינים בהתנסויות מעשיות בתחום. התוכניות מקנות ידע מקצועי ומיומנויות יישומיות כגון: הכנת סקרי שימור ותיקי תיעוד; התנסות מעשית בחומרים, הכרות עם אתרים ואנשי מקצוע מומחים. התוכניות מועברות על ידי מומחים מקצועיים ממינהל השימור ברשות העתיקות ואנשי מקצוע נוספים העוסקים בתחום.

פרטים מלאים, מועדי תוכניות, תיאום פעילויות מיוחדות ניתן לקבל בטלפון 04-9817322 ובאתר המרכז הבינלאומי לשימור 

https://conservationcenter.org.il/workshops/