כנס שיתוף קהילה בתכנון, שימור ופיתוח גנים לאומיים | 21.12.17 | מכללת אורנים

כנס שיתוף קהילה בתכנון, שימור ופיתוח גנים לאומיים | 21.12.17 | מכללת אורנים

http://www.parks.org.il/News/Pages/cenesGanim.aspx